အြန္လိုင္းကေနယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာေငြပို႔နိုင္ပါသည္ ၊ဘဏ္အေကာင့္ credit card မလိုအပ္ပါ။    

Everex သည္သင္တို႔ကိုအဆင္ေျပလြယ္ကူလုံျခဳံေသာ ၊ ေငြပို႔ေပးနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြႏွင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြသားမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားကိုတိုက္ရိုက္ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထည့္သြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ ျခင္းမ်ားကို ဘဏ္အေကာင့္မလိုဘဲတိုက္ရိုက္ထိုင္းဘတ္ေငြထုတ္ယူနိုင္သည့္အျပင္ ၊Everex ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာစတိုးဆိုင္မ်ားမွပစၥည္းမ်ားအား မိမိအေကာင့္ျဖင့္ဝယ္ယူအသုံးခ်နိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္: ၁မိနစ္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းကို အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မွု

သင့္မိသားစု၊မိတ္ေဆြမ်ားကိုphone ျဖင့္ေငြသားေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာATMသို႔မဟုတ္ဘဏ္ ကေနေငြသားထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

အနည္းဆုံးေသာ commission ပမာဏ - ၁% commission

ယခူစတင္ပို႔ေဆာင္ရန္

MMK THB
MMK THB
Bank transfer
Bank transfer KTB ATM SCB branch
MMK THB

Everex၏လုပ္ငန္းစဥ္

Myanmar → Thailand

Everex Thailand
Everex Burmese
Everex Thailand
Everex Burmese

Thailand → Myanmar

မန္မာနိုင္ငံမွထိုင္းနိုင္ငံသို႔ေငြလႊဲေျပာင္းရင္

အဆင့္#၁


Everex Account ကို sign up သို႔မဟုတ္ Login လုပ္ပါ။

အဆင့္#၂

Account ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီးပါကပထမဦးဆုံးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ေရာက္ရွိမည္။ 

THBEX ကိုျမန္မာေငြက်ပ္ျဖင့္ဝယ္ယူလိုပါက “Deposit” ကိုႏွိပ္၍ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဖတ္ပီးဝယ္ယူထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူၿပီး Confirmation ရရွိပါက၊ သင့္walletထဲသို႔ေငြဝင္ေရာက္ရွိေၾကာင္းကို notification ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္အသိေပးပါမည္။ မိနစ္အနည္းငယ္မွ ၁နာရီအထိ သာလၽွင္ေစာင့္ရပါမည္။

အဆင့္#၃

လက္ခံမည့္သူ၏ Everex Wallet အေကာင့္လိပ္စာကိုရိုက္ထည့္ၿပီး သင္ပို႔ခ်င္ေသာထိုင္းဘတ္ေငြပမာဏကိုထည့္သြင္းၿပီးက “Send” ကိုႏွိပ္၍ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။

အဆင့္#၄

ဘဏ္အေကာင့္မရွိပါကသတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္ဌာနခြဲႏွင့္ ATM မ်ားတြင္ေငြသားထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

Everex Wallet ကိုယခုစတင္သုံးဆြဲနိုင္ပါသည္

Everex App သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း wallet ကိုသုံးဆြဲနိုင္ပါသည္

Everex App Store
Everex app

ထိုင္းနိုင္ငံမွျမန္မာနိုင္ငံေငြလႊဲေျပာင္း

Everex Wallet ကိုယခုစတင္သုံးဆြဲနိုင္ပါသည္

Everex App သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း wallet ကိုသုံးဆြဲနိုင္ပါသည္

Everex App Store
Everex app

အဆင့္#၁


Everex Account ကို sign up သို႔မဟုတ္ Login လုပ္ပါ။

အဆင့္#၂

Account ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီးပါကပထမဦးဆုံးပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ေရာက္ရွိမည္။ 

THBEX ကိုဝယ္ယူလိုပါက “Deposit”ကိုႏွိပ္၍ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဖတ္ပီးဝယ္ယူထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူၿပီးConfirmationရရွိပါက၊သင့္walletထဲသို႔ေငြဝင္ေရာက္ရွိေၾကာင္းကို notificaition ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္အသိေပးပါမည္။ မိနစ္အနည္းငယ္မွ ၁နာရီအထိ သာလၽွင္ေစာင့္ရပါမည္။

အဆင့္#၃

လက္ခံမည့္သူ၏ EverexWallet အေကာင့္လိပ္စာကိုရိုက္ထည့္ၿပီး သင္ပို႔ခ်င္ေသာထိုင္းဘတ္ေငြပမာဏကိုထည့္သြင္းၿပီးက “Send” ကိုႏွိပ္၍ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။

အဆင့္#၄

“Cash withdraw” ကိုႏွိပ္ၿပီး သင့္အတြက္လြယ္ကူအဆင္ေျပေသာေငြထုပ္နည္းလမ္းမ်ားကိုေရြးခ် ယ္၍မိမိဘဏ္အေကာင့္ကေနထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

Everex ကိုအသူံးျပဳခ်င္းအားျဖင့္သင္ရရွိႏွိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

Everex money
Everex piggy bank
Everex money
Everex Business
Everex Business

လက္ခံမည့္သူ၏ Everex Wallet အေကာင့္လိပ္စာကိုသိ႐ုံႏွင့္ေငြပို႔နိုင္သည္။

ေငြေပးေငြယူ transaction မ်ားကို blockchain စနစ္ ျဖင့္online ကေနၾကည့္ရွုျခင္း

နိုင္ငံျခားေငြေၾကးေျပာင္းလဲခ်င္း(currency exchange) ကိုအခမဲ့ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း

ေငြေၾကးလဲလွယ္ေသာ Changer မ်ားမွေငြစကၠဴအတုမ်ားအႏၲရာယ္ရျခင္းမရွီ

Everex ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဆိုင္မ်ားတြင္ Everex Wallet ျဖင့္ဝယ္ယူနိုင္ျခင္း

မန္မာႏွင့္ထိုင္းနိုင္ငံအၾကားျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္အလြယ္တကူေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

Everex

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား

Everex quote


ကၽြန္ေတာ္အရင္တုန္းကဆိုရင္အိမ္ကိုေငြလႊဲတဲ့အခါ၊အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ရတယ္။Everex wallet ကိုသုံးၿပီးေနာက္၊ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကိုစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမရွိဘဲ တိုက္ရိုက္ေငြပို႔လို႔ရၿပီ။

ဦးေက်ာ္ဝင္း (ထိုင္းနိုင္ငံရွိျမန္မာစက္႐ုံအလုပ္သမား)

Everex quote

ေဇာ္မ်ိဳးေအာင္

Everex quote


ယခုဆိုရင္ႀကိဳတင္ထိုင္းဘက္ေငြကိုဝယ္ထားေတာ့ ကၽြန္မမိဘေတြကိုBangkok မွာေဆးခန္းသြားျပတဲ့အခါ ေငြသားအေနႏွင့္ယူစရာမလိုပဲ Everex Wallet ျဖင့္သယ္ေဆာင္သုံးဆြဲလို႔ရၿပီ။

ၿဖိဳးသီတာၿငိမ္း

Everex quote


မန္မာနိုင္ငံကေန 3G internet ရွိ႐ုံႏွင့္ Everexwallet ကိုအသုံးအၿပီးကၽြန္ေတာ့မိဘေတြက, ကၽြန္ေတာ့တကၠသိုလ္စရိတ္ကိုမိနစ္ပိုင္းအတြင္းအခ်ိန္မွီပို႔ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုစံၿဖိဳးေအာင္

Everex၏ေစ်းႏွုန္းခ်ိဳသာေသာ exchange rate ေၾကာင့္ေငြလႊဲရင္ေစ်းႏွုန္းထပ္ခါတလဲလဲစုံစမ္းစရာမလိုပဲစိတ္ခ်လက္ခ်ပို႔နိုင္ၿပီ။

Contact

Everex Asia, Ltd.

Address: 193/35 Lake Rajada Office Complex Unit A1, 10 floor, Ratchadaphisek Road

Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei

Bangkok 10110

Telephone: +66-2 126 7814 

E-mail: team@everex.io